MedicinanajnovijePraktična LolaSponzorisano

Uticaj mikrobiote na ljudsko zdravlje

Rana i dobra kolonizacija crijeva je osnova pravilnog imunološkog odgovora.

Hipokrat još je tvrdio da „sve bolesti počinju u crijevima“.

Piše: Piše: Prim. dr. Junuzović – Kaljić Amra, pedijatar/ Redakcija

Nakon više od dva milenija, znamo koliko je bio u pravu, te imamo dokaze kako mikrobiota  ima uticaj na ljudsko zdravlje.

Probavni sistem čovjeka u cjelini, a najvećim dijelom debelo crijevo, naseljen je velikim brojem bakterija koje su u proteklom vijeku, posebno zadnjih decenija, predmet proučavanja više naučnih grana.

Crijevna mikrobna populacija – mikrobiota, nije pasivni sadržaj naših crijeva. Mikrobiota aktivno interferira sa organizmom domaćina, utiče i učestvuje u probavi i metaboličkim procesima, podržava hiljade enzimskih reakcija, modulira uticaj potencijalno patogenih bakterija, te djeluje snažno u imunološkim procesima i ima uticaj na brojne funkcije izvan crijeva.

Sve bolesti počinju u crijevima:  Hipokrat još je tvrdio da „sve bolesti počinju u crijevima“. Nakon više od dva milenija, znamo koliko je bio u pravu, te imamo dokaze kako mikrobiota  ima uticaj na ljudsko zdravlje.

Brojne bakterije u crijevima pomažu u apsorpciji nutrijenata, posebno složenih ugljikohidrata. Neke od njih imaju sposobnost da zaustave kolonizaciju uzročnika bolesti, proizvodeći antimikrobne supstance, a posebno značajni su sojevi bakterija u mikrobioti koji stimuliraju imuni sistem.

Limfatično tkivo crijeva je najveće limfatičko tkivo u ljudskom organizmu, što ga čini najvećim imunološkim organom.

Dobre bakterije u sastavu mikrobiote, koje imaju veliki potencijal pozitivnog djelovanja pripadaju sojevima Bifidobacterium i Lactobacillus i naročito su važne za razvoj imunog sistema.

To su probiotici, koji su po definiciji FAO/WHO: živi mikroorganizmi, koji primijenjeni u adekvatnoj količini, imaju povoljne učinke na zdravlje domaćina. Zastupljenost i funkcionalnost probiotskih sojeva bakterija, podržavaju prebiotici.

To su nesvarljivi ugljikohidrati, koji blagotvorno utiču na organizam domaćina. Zajednica probiotskih bakterija i prebiotika je sinbiotik.

U toku života crijevna mikrobiota se razvija i sazrijeva, poprimajući individualiziran oblik, a na to utiču genetski faktori, način poroda, dojenje, kao i način ishrane, bolesti, životna sredina, terapija antibioticima i starenje.

Imunološki sistem kod djece je u sazrijevanju, kao i crijevna flora sa svojim imunomodulatorskim sposobnostima. Rana i dobra kolonizacija crijeva je osnova pravilnog imunološkog odgovora. Djeca radi svojih malih imunoloških snaga imaju veći rizik od infekcija i alergijskih poremećaja.

Učinak probiotika i prebiotika na imuni sistem: Strategije poboljšavanja sadržaja crijevne flore u ranom djetinjstvu dokazale su preventivne mogućnosti za smanjenje učestalosti infekcija, alergija i atopijske bolesti.

Učinak probiotika i prebiotika na imuni sistem se na taj način prevodi u mjerljive zdravstvene koristi, što je unapređenje zdravlja, kontrola bolesti i smanjenje rizika od bolesti.

ProbioKid immuno, sa sadržajem probiotskih bakterija, sojevi Bifidobacterium i Lactobacillus i prebiotika, je idealna sinbiotska kombinacija, koja povoljno utiče na zdravlje djece.

Kroz kontrolisane studije dokazano je da upotreba ProbioKid immuno tokom tri mjeseca, može da smanji učestalost uobičajenih disajnih infekcija kod djece za 25% i smanji broj dana izostanaka iz škole za 40%.

Radi svih karakteristika, ProbioKid immuno preporučuje se bebama na vještačkoj ishrani, djeci predškolskog i školskog uzrasta, djeci koja kreću u kolektiv, trudnicama u trećem trimestru trudnoće i odraslim osobama koje su u stanju psihofizičkog napora za jačanje imuniteta.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije