LjudiMedicinanajnovijeNaslovna vijestPojaveRadoznala Lola

Kako su vakcine protiv COVID-19 razvijene ovako brzo?

Prve vakcine protiv COVID-19, sistemske bolesti koja nastaje usljed infekcije virusom SARS-CoV-2, razvijene su za nešto manje od godinu dana.

Redakcija

Vakcine.ba

Sada se dosta ljudi brine možemo li vjerovati ovakvim vakcinama, kada se zna da su za razvoj vakcina u prošlosti bile potrebne godine, pa čak i decenije. Kako su vakcine protiv COVID-19 razvijene ovako brzo?

Kako su vakcine protiv COVID-19 razvijene ovako brzo – evo razloga za to:

  1. Udružena je velika količina resursa i znanja
  2. Mnogo kompanija i naučnih instituta je krenulo u razvoj vakcina – normalno, kada se razvija neka vakcina, to radi svega par kompanija ili instituta. Ovaj put, njih stotine je bilo uključeno
  3. Tehnologija za razvoj nekih vakcina, pa čak i ovih novih platformi poput RNK i adenovirusnih vakcina je već postojala, što znači da se nije krenulo od nule
  4. Naučni časopisi su omogućili da razmjena saznanja o virusu i infekcije bude dostupna svima, bez obzira na to da li neko ima pretplatu na taj naučni časopis
  5. Struktura Spike (S) proteina i njegova genetička sekvenca su “dešifrovane” već na samom početku pandemije. Ovo je protein ključan za razvoj vakcina, jer je on glavni antigen koji pokreće imunološki odgovor našeg organizma
  6. Niz zemalja je uradio karakterizaciju i izolaciju virusa SARS-CoV-2 te sekvenciranje njegovog genoma, što je također važno za razvoj vakcina
  7. Mnogo novca je upumpano u razvoj vakcina
  8. Ubrzani su administrativni koraci i ponšto skraćena dužina kliničkih ispitivanja tamo gdje su mogli biti ubrzani, ali opet ne navrat-nanos.

Ove vakcine su naša najbolja šansa za izvlačenje iz pandemije. One vakcine koje su trenutno odobrene u SAD, UK i EU su se pokazale dovoljno efikasnim i sigurnim za korištenje. Prošle su stroge regulacije i odluke za odobrenje nisu date tek tako.

Neke od ovih vakcine se baziraju na RNK, neke na virusnom vektoru, neke na inaktiviranom virusu ili proteinskoj podjedinici.

 

Izvor: Vakcine.ba

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije