DogađajiLjudiMedicinanajnovijeNaslovna vijestPojaveRadoznala Lola

Remisija Hodgkinovog limfoma nakon Kovida – 19

Pacijenti oboljeli od raka smatraju se rizičnim za KOVID-19, ali u nekim slučajevima, da li bi zaraza Kovidom mogla biti dobra stvar?

Prevela: Maja Dropić Redakcija

Foto: Unsplash

Izvještaj o slučaju pacijenta sa Hodgkinovim limfomom, čije je stanje otišlo u remisiju doveo je do naslova koji sugeriše da je KOVID-19 „izliječio” pacijenta. Izvještaj o slučaju objavljen je u časopisu „ British Journal of Hematology”.

Pacijent se kasnije ponovo razbolio, ali je infekcija SARS-CoV-2 prouzrokovala remisiju na neko vrijeme.

U izvještaju o slučaju, Sarah Challenor, doktor medicine i David Tucker, doktor medicine, oboje iz odjela za hematologiju u okviru fonda bolnica “Royal Cornwall NHS” Truro, Cornwall u Ujedinjenom Kraljevstvu, opisuju kako je 61-godišnjak upućen na njihov odjel sa progresivnom limfadenopatijom i znatnim gubitkom težine. Primao je hemodijalizu zbog završne faze otkazivanja bubrega usljed IgA nefropatije i nije uzimao imunosupresivnu terapiju 3 godine nakon neuspjele transplantacije bubrega.

Pacijentu je dijagnostikovan Epštajn -Bar virus (EBV) klasični pozitivni Hodgkinov limfom. Fluorodeoksiglukozna pozitronsko-emisiona tomografija / CT (FDG-PET / CT) otkrila je da je imao bolest trećeg stadijuma.

Ubrzo nakon dijagnoze Hodgkinovog limfoma, razvio je respiratorne simptome i dijagnostikovana mu je lančana reakcija polimeraze (PCR) – pozitivna SARS-CoV-2 upala pluća.

„Limfom ovog pacijenta dijagnostikovan je u ovo vrijeme prošle godine (februar 2020. godine)”, Tucker je rekao za Medscape Medical News. On ima „PET razvijeni i klinički opipljivi Hodgkinov limfom”.

U periodu od marta do aprila 2020. godine, primljen je u bolnicu zbog Kovida-19. Pacijent je ostao u bolnici 11 dana. Dobio je njegu u redovnoj medicinskoj jedinici, ali nije liječen kortikosteroidima ili imunoterapijom. Potom je otpušten kući.

Četiri mjeseca kasnije (maj 2020. godine ), pregledi i testovi otkrili su da su njegovi brojni tumori u velikoj mjeri nestali. Opipljiva limfadenopatija se smanjila, a privremeni PET / CT pregled pokazao je da je limfadenopatija najvećim dijelom riješena. EBV virusno opterećenje na PCR testu opalo je sa 4800 kopija / mL (log10, 3.68) na 413 kopija / mL (log10, 2.62).

Stanje pacijenta je prešlo u remisiju.

Slučajnost ili je ovo prouzrokovano Kovidom-19?

Autori pretpostavljaju da je infekcija SARS-CoV-2 pokrenula antitumorski imunološki odgovor. „ Mehanizmi djelovanja uključuju unakrsnu reakciju specifičnih patogenskih T ćelija sa tumorskim antigenima i aktivaciju priorodnih ćelija ubica inflamatornim citokinima koji su nastali kao odgovor na infekciju”, oni pišu.

Oni ukazuju na izvještaj o slučaju iz 2012. godine u kome je pacijent sa difuznim velikim limfomom B ćelija (DLBCL) doživio spontanu regresiju bolesti u maksilarnom sinusu nakon istovremene upale pluća i infekcije bakterijom Klostridijom. Autori izvještaja o tom slučaju navode da je zabilježena spontana remisija DLBCL, dok je u nekim slučajevima došlo do istovremene infekcije.

Tucker je objasnio da mehanizam djelovanja ostaje nejasan. „Nisam ranije vidio spontanu remisiju klasičnog Hodgkinovog limfoma, premda se on rijetko javlja, pa mislim da je slučajnost manje vjerovatna,” rekao je. „Slučajnost se činila vrijednom pažnje, pa smo je zapisali.“

Pretpostavlja da je možda postojala neka vrsta imunološkog odgovora, „ možda posredstvom T-ćelija ili možda povezana sa uništavanjem ćelija izazvanih interferonom, jer znamo da interferon može da kontroliše limfom – koristio se kao terapija održavanja dok nije zamijenjen rituksimabom,” rekao je. „ Ono što znam je da nije primao ljekove kao što su steroidi ili drugi citotoksični sastojci koji bi mogli objasniti reakciju.”

Međutim, remisija je bila samo privremena. „Njegova bolest se vratila u avgustu 2020. godine i on je poslije uspješno liječen”, rekao je Tucker. „Dakle, to je bio samo prolazni odgovor, ali povratak bolesti se nije desio u vrijme pisanja [izvještaja o slučaju].”

Dva eksperta su prokomentarisala slučaj.

„Želio bih da provjerim dijagnozu limfoma – ali sa tim impresivnim PET-om to se sigurno čini razumnom dijagnozom,” komentarisao je Girish Venkataraman, MBBS, vanredni profesor patologije na Univerzitetu u Čikagu, Čikago, Ilinois.

Infekcija virusom „prilično uključuje imuno mikro okruženje i u zavisnosti od imunološke jačine osobe, čini se mogućim da je profil/ potpis citokina mikro okoline bio dovoljno promijenjen SARS-CoV-2 infekcijom zbog koje mikrookruženje nije bilo pogodno za rast ćelija limfoma, “ rekao je.

„Hodgkinova bolest veoma zavisi od imunosupresivnog anergijskog mikro okruženja kako bi se razvijala i potkopavala bilo kakav imunološki odgovor,” primjetio je.

Ovaj fenomen je opisan ranije, a hipoteza je moguća, komentarisao je Leo I. Gordon, doktor medicine, FACP, profesor medicine i jedan od direktora Hematološkog programa malignih bolesti, Odjel za hematologiju / onkologiju, Medicinski fakultet Feinberg u sklopu sjeverozapadnog univerziteta, Čikago, Ilinois .

„S obzirom na vrlo ohrabrujuće podatke sa inhibitorima kontrolnih tačaka, koji aktiviraju T ćelije, kod klasičnog Hodgkinovog limfoma, ideja da aktivirane T ćelije mogu dovesti do remisije nije pretjerana i u skladu je sa onim što mislimo da je mehanizam povrede pluća u SAR-CoV-2 – prvenstveno, preuveličavajuće T ćelije, “ rekao je. „ Opasmost je to što smo primjetili spontane remisije kod ove bolesti, posebno kod onih pacijenata koji imaju klasični Hodgkinov limfom povezan sa EBV, tako da uloga koju [infekcija] igra u ovom slučaju ostaje nejasna.

„Iako niko ne zagovara SARS-CoV-2 infekciju kao liječenje limfoma, ovo naglašava važnost razumijevanja uobičajenih imunoloških mehanizama koji igraju ulogu, “ rekao je.

Autori, Venkataraman i Gordon nisu otkrili nikakve relevantne odnose.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije