Lole iz komšilukanajnovijeNaslovna vijest

Natalija Trivić: Djeca i mladi me motivišu da ovaj posao radim posvećeno, sa posebnom ljubavlju i pažnjom

Lole su razgovarale sa aktuelnom ministricom prosvete i kulture, Natalijom Trivić o malo drugačijim temama, o razlici između ministra i ministrice, o organizaciji svakodnevice i sličnim pitanjima na koje smo željeli da znamo njene odgovore. Šta biste je vi pitali?

Ivana Simikić

Poštovana Natalija, jedna ste od rijetkih žena na pozicijama odlučivanja u cijeloj BiH. Koliko funkcija ministra nosi odgovornosti?

Velika je odgovornost obavljati posao ministra, posebno prosvjete, jer se bavim kreiranjem politika i donošenjem odluka za što bolje obrazovanje predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca, koji su budućnost Republike Srpske.

Mene upravo djeca i mladi motivišu da ovaj posao radim posvećeno, sa posebnom ljubavlju i pažnjom, bez predaha, da uključim što više stručnih ljudi iz oblasti obrazovanja, ali i cjelokupne javnosti s ciljem nalaženja najboljih rješenja za kontinuirani razvoj obrazovanja u Republici Srpskoj.

Slično je i sa kulturom koja nadahnjuje svako biće, i koja čini život smislenijim, a pri tome predstavlja identitet naroda koji u kontinuitetu treba da se njeguje, razvija i predstavlja javnosti na domaćoj, ali i na međunarodnoj kulturnoj sceni.

Ima li razlike između ministra i ministrice?

Lično ne vidim razliku, izuzev što su možda određene oblasti djelovanja više svojstvene ženama odnosno muškarcima. U prosvjeti, gdje je najmlađa populacija u centru pažnje, žene su, čini mi se, prirodno naklonjenije da razumiju i kreiraju ambijent u kojem želimo da mladima ponudimo maksimalne mogućnosti edukacije i razvoja.

Kako izgleda vaš radni dan?

Odmah po dolasku na posao pregledam i potpisujem pristigle akte iz resora obrazovanja i kulture kako odgovori strankama ili školama ne bi čekali.

Dalje, nastavljam sa konsultacijama sa saradnicima o realizaciji predviđenih aktivnosti, zajednički rješavamo postojeće probleme ili nedoumice, kontinuirano razgovaram sa partnerima koji su nam neizostavni u procesu unapređenja obrazovanja, a nerijetko sam u obilasku škola i ustanova kulture širom Republike Srpske kako bih ispratila stanje na terenu i lično se uvjerila da sve funkcioniše kako bi trebalo i kako je predviđeno.

Uvijek se radujem kulturnim događajima, a posebno sada kada ih manjka zbog prisustva pandemije korona virusa.

Pamtimo vas kao TV lice, kao ženu na vodećim pozicijama u medijima i sektoru marketinga u različitim kompanijama, dugogodišnju direktoricu Međunarodnog festivala „Dukatfest“, a sada kao ministricu jednog od najvažnijih ministarstava u svakoj Vladi. Kada se danas osvrnete na svoj razvojni put, šta biste mogli reći onoj 20 godišnjoj Nataliji što tad nije mogla znati?

Zahvalila bih joj na samodisciplini, posvećenosti, upornosti, odricanjima i ambiciji koja je uticala da, korak po korak, ulažući u sopstveno obrazovanje i radno iskustvo, od tada do danas radim ono što me ispunjava i motiviše da budem što bolja, da činim svoje okruženje boljim, a posebno da vidim iza sebe ostvarene rezultate koji imaju opštedruštvenu korist.

Program koji je privukao mnogo pažnje i o kojem smo i mi pisale je „Nova škola za novo doba“. Rečeno jezikom prije svega majke, a zatim i ministrice, šta je osnovni cilj tog projekta?

 Kao majka dva sina, osnovca i srednjoškolca, poput svih drugih majki sam pratila savladavanje nastavnog sadržaja svoje djece kroz razrede koje su prolazili. Uočavala sam nedostatke, ali i dobre strane obrađivanih lekcija različitih predmeta.

Susretala sam se sa sjajnim nastavnicima koji su toliko kreativno nastojali da prenesu znanja učenicima, ali isto tako i sa onima koji možda nisu na najbolji način mogli da prenesu suštinu sadržaja koju su predavali.

Naučiti djecu novih generacija da uče na ispravan način, sa nastavnicima koji će određenim metodikama probuditi njihovo interesovanje da istražuju i da stiču stvarna, a ne reproduktivna znanja bio je osnovni motiv da pokrenemo program „Nova škola za novo doba“.

On obuhvata inoviranje nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama, inovirane udžbenike i digitalizovane sadržaje koji će odbaciti suvišne sadržaje i fokusirati se na suštinu napisanog, nastavne metode koje će razvijati kritičko razmišljanje učenika.

Takođe, veoma je važna kontinuirana edukacija nastavnika koji će podstaći učenike na interaktivnost u procesu sticanja znanja, a posebno prilikom upotrebe informacionih tehnologija u školama. Tradicionalno učenje kombinovano sa upotrebom novih tehnologija zahtjev je obrazovanja 21.vijeka.

Šta nas očekuje u okviru ovog programa do kraja tekuće godine?

Očekuje nas proširenje kapaciteta predškolskih ustanova za povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem, usvajanje novog nastavnog plana za osnovne škole, organizacija i raspored nastavnih predmeta prema potrebama i zrelosti uzrasta učenika, 17 inoviranih udžbenika za osnovne škole, digitalizacija svih nastavnih sadržaja za prvu trijadu i određenih predmeta viših razreda osnovnih škola (za upotrebu na časovima u školi, ali i kod kuće).

Nastavljamo digitalizaciju srednjih škola, reformišemo gimnazije, a učenici će se, od ove godine, moći upisivati i u nova zanimanja srednjih škola prilagođena potrebama privrede. Naravno, sve ono što nas očekuje kao novina sa početkom nove školske godine zahtijevaće i dodatne obuke prosvjetnih radnika.

Ono što je najvažnije jeste da svi oni koji su uključeni u proces obrazovanja – od vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, direktora škola, zaposlenih u Republičkom pedagoškom zavodu, Zavodu za udženike i nastavna sredstva, partnera u privredi, i naposljetku Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske – spremni da ozbiljno i potpuno otvoreno, shodno nadležnosti, aktivno učestvuju u provođenju Akcionog plana reforme obrazovanja kroz program Nove škole za novo doba.

Pored svega, vi ste i majka dva dječaka i prateći vaše profile na društvenim mrežama  vrijeme sa njima je ono što vam daje energiju. Sad ide ono najčešće pitanje: Kako postižete sve? Koliko je u toj organizaciji važna uloga partnera?

Lično sam vrlo angažovana i dinamična osoba koja voli nove izazove i prosto ne mogu funkcionisati bez ciljeva i zadataka koje izvršavam i koji dovode do vidljivih rezultata od kojih će šira društvena zajednica imati korist. Sve se stiže kad se hoće, a naravno da je podrška porodice na tom putu neprikosnovena i bez nje teško da bi se sve postiglo.

Jedna ste od žena na koje se ugledaju mlađe generacije. Šta biste im mogli poručiti, svim onim mladim Lolama koje sutra žele da budu baš kao vi?

Nikada ne odustajte od svojih želja i snova čije ostvarenje zavisi isključivo od vas. Iako neće uvijek biti lako, ne posustajte, već još snažnije sa neiscrpnom energijom nastavite dalje. Vjerujte u sebe.

Ne zaboravite – rezultati su uvijek vidljivi onima koji žele da ih vide, a njih je uvijek više od onih koji zatvaraju oči pred onim što je očigledno.

Ministricu možete pratiti na:

 

Instagram:https://www.instagram.com/trivicnatalija/?hl=en

Facebook: https://www.facebook.com/trivic.natalija

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije