najnovijeŽivot

Seksualno nasilje – 12 pitanja i odgovora

Kad god pišem o seksualnom nasilju, sačeka me, po pravilu, identičan set vrlo nelogičnih a neretko i nebuloznih komentara te je cilj ovog niza da ih jednom za svagda objasnimo i, nadam se, razrešimo dileme i sprečimo ubuduće.

Redakcija

twitter.com

1. Koliko se često dešava silovanje?

Prema podacima istraživanja iz US, svaka dva minuta jedna žena bude silovana a prema podacima iz Južnoafričke Republike, to se desi na svakih 26 sekundi. Statistika ovog tipa ne postoji za Balkan i/ili Evropu, ali je verovatno negde između.

2. Zašto pričamo samo o ženskim žrtvama kada su i muškarci silovani?

Podaci nam ukazuju da je više od 9 od 10 osoba koje su silovane žene ili devojčice. To ne znači da silovanje ne doživljavaju muškarci, ali je ženama, baš zbog te statistike, fokus na sopstvenoj bezbednosti.

3. Zašto pričamo samo o muškarcima silovateljima a ne i o ženama koje siluju (muškarce)?

Podaci ukazuju da su u preko 99% slučaja silovanja silovatelji muškarci. 99% je dovoljno veliki procenat da možemo da adresiramo problem i zaključimo ko su silovatelji.

4. Žene lažno prijavljuju silovanja.

Zapravo, žene ne prijavljuju silovanja uopšte. Oko 70% silovanja nikada ne bude prijavljeno. A kada smo kod lažnih prijava, one variraju od 2 do 8%, što ne odudara uopšte u odnosu na broj lažnih prijava za ostala dela.

5. Siluju manijaci iz mraka.

Prema podacima iz Amerike, preko 84% silovanja je počinila osoba koju je žrtva znala – partner, prijatelj, kolega, član porodice, poznanik. Oko 30% žena i devojaka je silovano od strane (bivšeg) partnera ili muža.

6. Silovanje je afekat koji je pod uticajem strasti.

Silovanje nema veze sa strašću, već sa nasiljem. Cilj silovatelja nije da ima seks već da postigne kontrolu, dominaciju, ponizi i/ili kazni žrtvu. Seksualno zadovoljstvo je sekundarni cilj, koji se postiže kroz navedeno.

7. Žene same traže i izazivaju svojim oblačenjem, izgledom i ponašanjem.

Većina žrtava silovanja je bila zakopčana do grla kada su bile silovane. Takođe, među njima su i devojčice, predpubertetskog uzrasta, kao i starije žene i bake, jer silovanje nema veze sa strašću.

8. Kada žene imaju mnogo seksualnih partnera, one same traže silovanje.

Broj seksualnih partnera nije faktor rizika za silovanje, jer je silovanje odluka silovatelja, a ne žrtve.

9. Ako žena doživi seksualno uzbuđenje tokom silovanja to nije silovanje jer je ona to želela.

Mi nemamo kontrolu nad našim telom u tolikoj meri, pogotovo u stanju stresa kada ono reaguje na način da se zaštiti, na primer, kroz lubrikaciju vagine, što žrtve dodatno uznemirava.

10. Ne može te silovati neko sa kim si već imala seks.

Svaki seks, kao i svaka radnja tokom seksa, traži pristanak. Ako vam je teško ovo da prihvatite, zamislite da vaša partnerka želi da vas peguje (pegging, guglajte) i to (proba da) učini a ne pita vas. Ne zvuči kako treba?

11. Ako je osoba pijana/drogirana to nije silovanje.

Silovanje je silovanje, sećala se toga osoba ili ne. Seks zahteva pristanak, a pristanak može da da samo osoba koja ima svest šta on znači. Pijane, drogirane, nesvesne, maloletne ili osobe sa smetanjama u razvoju to nisu.

12. Žene tvrde pazar, pa ne znaš kad hoće a kad neće.

Pitaj. UVEK PITAJ. Čak i kada si siguran, ti pitaj.

Izostanak NE nije uvek DA, te ako nema jasnog DA, pitaj otvoreno – DA LI ŽELIŠ DA IMAMO SEKS? i ako je odgovor NE ZNAM, NISAM SIGURNA, MOŽDA … NEMOJ DA IMAŠ SEKS !!!

Preuzeto sa: twitter.com/muske_suze

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije