najnovijeNaslovna vijestRadoznala Lola

Muškarci koji se bore za prava žena imaju BOLJI seks

2015. godine, kanadski političar Justin Trudeau je sve iznenadio izjavom o svom feminističkom identitetu.

Prevela: Anja Delić Redakcija

theconversation.com

Brojne poznate ličnosti su se nedavno izjasnile kao pripadnice feminističkog pokreta, a neki su čak osuđivali one koji ne podržavaju feminizam.

Iako je sve više muškaraca počelo podržavati feminističke vrijednosti i prihvatati feministički identitet, interesuje nas da li se muškarci ponašaju u skladu sa feminističkim principima.

Feminizam ističe bitnost ravnopravnosti polova. Aktuelni društveno – politički trendovi podržavaju feminizam, stoga muškarci mogu naginjati feminističkoj identifikaciji kako bi se distancirali od staromodnih rodnih uloga.

U nedavno objavljenom članku autora Tine Fetner i Maxa Sticka razmatra se da li je muškarcima koji se identifikuju kao feministi stalo do jednakosti u spavaćoj sobi, najintimnijem okruženju u kojem se rodna neravnopravnost može odigrati.

Istraživano je da li se seksualni životi feminističkih muškaraca razlikuju od nefeminističkih muškaraca: Da li je njihova lična politika uticala na njihovo ponašanje prilikom seksa?

Osim jednostavnog prihvatanja identiteta, kakvo ponašanje prati feministički identitet? Da li feministi žive u skladu sa svojim novoprihvaćenim identitetom i da li ga primjenjuju u različitim aspektima svog života?

Anketiranje muškaraca

Tražeći odgovore na ova pitanja, analiziran je poduzorak kanadskih muškaraca koji se identifikuju kao heteroseksualci. Anketna pitanja su se odnosila na lično seksualno ponašanje, seksualnu istoriju, te političke i socijalne vrijednosti.

Od svih anketiranih kanadskih muškaraca, otkriveno je da se samo oko 22% muškaraca indentifikuje kao feminista. Većina muškaraca, oko 60%, reklo je da nisu feministi, a oko 18% se izjasnilo da “nije sigurno”. Pokazalo se da postoji tendencija da muškarci koji se izjašnjavaju kao feministi imaju viši stepen obrazovanja.

Feminizam = više seksa

U poređenju sa nefeministički nastrojenim muškarcima, otkriveno je da muškarci koji se identifikuju kao feministi imaju više seksa. Zabilježeno je da feministi češće imaju seksualne odnose, te da više uživaju u pružanju zadovoljstva svojim partnerkama putem oralnog seksa. Naučna istraživanja dosljedno pokazuju da je stimulacija klitorisa oralnim seksom veoma važan i ugodan čin koji dovodi žene do orgazma. Takođe je pokazano da ih njihove partnerke češće oralno zadovoljavaju.

Ovakvi nalazi sugerišu da uprkos njihovoj identifikaciji kao feministe, oni nisu uskraćeni za svoje zadovoljstvo. Umjesto toga, vjeruje se da muškarci i dalje imaju koristi od tradicionalnih uvjerenja o seksu koja naglašavaju seksualne činove koji su ugodni samo za muškarce.

Kako bi dublje ispitali ovu teoriju, muškarci su, takođe, anketirani o njihovim skorašnjim seksualnim odnosima kako bi provjerili da li se intimni odnosi razlikuju između grupa. Još jednom se pokazalo da feministi i oni koji su rekli da nisu sigurni u svoj stav imaju više seksualnih odnosa, te da su senzualniji od muškaraca koji se ne izjašnjavaju kao feministi.

Foto: pinterest.com

Rodna ravnopravnost u privatnom i javnom životu

Često viđamo da ljudi govore jedno, a rade drugo; skloni smo da se fokusiramo na javne stavove i ponašanja. Imamo malo znanja o onome što se dešava iza zatvorenih vrata.

Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju da muškarci koji se feministički identifikuju imaju ravnopravniji odnos sa svojim partnerkama u privatnom okruženju. Feministi i muškarci sa ambivalentnim stavom prema feminizmu češće usmjeravaju svoja seksualna ponašanja na zadovoljstvo žena od onih koji negiraju feminizam.

Ovakvo ponašanje ukazuje da je takvim muškarcima više stalo da njihove partnerke budu seksualno zadovoljene. 

Oni će češće javno podržati ravnopravnost polova, a ta podrška obuhvata ravnopravnost i u seksualnim odnosima. Muškarci koji podržavaju feminizam pomažu da se prevaziđu tradicionalna uvjerenja o seksu i nejednakost u doživljavanju orgazma između muškaraca i žena.

Iako je ovo dobar znak, nadamo se da će se u budućnosti sprovesti više istraživanja i da će više ljudi biti ohrabreno da javno govore o ovoj temi kako bi uspjeli zajedno prevazići nejednakost u intimnim odnosima.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije