AktivizamHrabra LolanajnovijeRazno

Izvori rijeke Sane proglašeni spomenikom prirode “Vrela Sane”

Pobjeda nakon 10 godina borbe protiv hidroelektrane Medna. Očekuju istu odluku za kanjon Prizren Grad!

Redakcija

byka.com

Foto: byka.com

Vlada Republike Srpske je na 139. sjednici, u Banjaluci, donijela je Odluku o proglašenju Spomenika prirode „Vrela Sane“.

“Ovom odlukom proglašava se zaštićenim područje tri karstna vrela rijeke Sane, donji tok rijeke Korane i pećina Mračaj, kao spomenik prirode, pod nazivom Spomenik prirode „Vrela Sane“. Osnovne vrijednosti Spomenika prirode ‘Vrela Sane’ su izuzetne hidrološke, hidrogeološke, geomorfološke i pejzažne karakteristike.

Spomenik prirode ‘Vrela Sane’ prostire se na području opština Mrkonjić Grad i Ribnik, u ukupnoj površini od 320,69 ha”, stoji u informaciji Vlade RS.

Iz Koalicije za Sanu naglašavaju da su uvijek govorili da nikada neće odustati od rijeke Sane i njenog očuvanja.

“Proglašenje Spomenika prirode Vrela Sane rezultat je onoga svega što smo kroz godine kampanja pokušavali da postignemo, a to je da očuvamo, sačuvamo i zaštitimo našu rijeku Sanu”, kažu iz Koalicije.

Koalicija za Sanu je osnovana još 2009. godine gdje je već počela dugogodišnju kampanju protiv izgradnje MHE “Medna” na rijeci Sani.

Kroz kampanju je još 2012. godine pokrenuta inicijativa za proglašenje gornjeg toka rijeke Sane Parkom prirode, koja nakon izgrađene MHE “Medna” nije imalo opravdanog smisla, tako da je Koalicija za Sanu putem Centra za životnu sredinu još u januaru 2019. godine pokrenula novu inicijativu i to da se da se izvori rijeke Sane zajedno sa ponorom Mračaj i kanjonom rijeke Sane ispod Prizren Grada stave pod zaštitu, uprkos izgrađenoj hidroelektrani „Medna“.

“Pozdravljamo Odluku o proglašanju Spomenika prirode ‘Vrela Sane’ i pozivamo Vladu Republike Srpske da se na osnovu inicijative iz 2019. godine i kanjon Prizren Grad stavi pod zaštitu”, poručuju iz Koalicije za Sanu.

Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu rekao je da su dugo očekivali ovakvu odluku i nadaju se da će se nove inicijative pokretati, a broj zaštićenih područja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine povećavati.

“Područje izvora Sane je mjesto koje svojom ljepotom privlači ljubitelje prirode, a proglašenjem zaštite otvaraju se mnoge mogućnosti za razvoj odgovornog i održivog turizma, čemu se zapravo sve vrijeme i teži”, rekao je Bjelić.

Podsjetimo da je Centar za životnu sredinu pored inicijative za zaštitu vrela Sane podnio i inicijativu za zaštitu nizvodnog dijela rijeke Sane, poznatog pod nazivom “kanjon  Prizren Grad”, te na oba ova lokaliteta sproveo biološka istraživanja čiji podaci se koriste za izradu Studije zaštite.

“I za ovu inicijativu očekujemo da će dobiti isti epilog kao i inicijativa za vrela. U kanjonu Prizren Grad se gnijezdi sivi soko koji je veoma osjetljiva i ugrožena vrsta, a u istom tom kanjonu je planirana i gradnja hidroelektrane koja bi u potpunosti uništila prirodna staništa i vrijednosti ovog kanjona.

Nastavićemo dalje sa ovakvim inicijativama kako bi vrijedna prirodna područja sačuvali za naredne generacije”, kazao je Bjelić.

Boro Marić iz Centra za posjetioce Pecka i partnerske organizacije Greenways iz Mrkonjić Grada takođe je jedan je od onih koji su prošli veoma dug put od želje za zaštitom do konačne zaštite.

“Ovu današnju vijest dočekali smo sa velikim uzbuđenjem. Smatramo da su vrela Sane neprocijenjiva prirodna i kulturna vrijednost koju moramo sačuvati po svaku cijenu. Bilo je jako teško, a u nekim periodima je izgledalo bezizlazno sa puno događaja, protesta i dopisa, sudskih odluka ali i stručnih rasprava o vrijednostima cijelog područja.

Izvršena su brojna istraživanja i sva potvrđuju da su vrela Sane biser prirode sa brojnim izvorima, kanjonom Korane, estavelom Mračaj i tragovima života ljudi u bliskom kontaktu sa tim izvorom života”, kazao je Marić.

Dodaje da se trebao sprovesti u djelo Prostorni plan Republike Srpske koji je predviđao Park prirode Sana i obuhvatao veću teritoriju koja je uključivala prva dva kanjona Sane i Vrbljane jer sve to jednako vrijedi, ali se nakon izgradnje hidroelektrane suzio prostor na same izvore i njihovo bliže okruženje .

“Ipak to ne umanjuje našu današnju radost što su Vrela Sane konačno zaštićena!”

Aktivisti su se više od deset godina borili protiv hidroelektrane Medna. Elektrana je izgrađena, ali aktivisti nisu odustali od zaštite Sane.

Preuzeto sa: byka.com

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije