najnovijeNaslovna vijestPorodicaŽivot

Države u kojima je eutanazija legalna

Oni koji se zalažu za eutanaziju ili asistirano umiranje tvrde da u civilizovanom društvu ljudi treba da imaju mogućnost da biraju kada su spremni da umru i treba da im se pruži pomoć u ovom procesu.

Prevela: Anja Delić Redakcija

theweek.co.uk

Sa druge strane, pojedini zauzimaju stav da je život dar od Boga i da ga samo Bog može uzeti. Drugi misle da se zakoni koji dozvoljavaju eutanaziju mogu zloupotrijebiti i da ljudi koji ne žele smrt mogu biti ubijeni.

Postoji razlika između eutanazije i potpomognutog samoubistva. Eutanazija podrazumijeva preduzimanje koraka da se okonča nečiji život, s tim što doktor obavlja “završni” čin. Asistirano samoubistvo je kada neko oduzme sebi život, uz tuđu pomoć. Umjesto što ljekar obavi završni čin, oni sami to čine.

Asistirano umiranje se može odnositi na eutanaziju ili na potpomognuto samoubistvo. Broj država u kojima je legalizovana eutanazija ili potpomognuto samoubistvo – obično u veoma kontrolisanim uslovima – raste.

 1. Švajcarska

Vjerovatno prva zemlja koja nam pada na pamet kada govorimo o asistiranom umiranju je Švajcarska. U Švajcarskoj je dozvoljeno samoubistvo uz pomoć ljekara bez minimalne starosne granice, dijagnoze ili provjere simptoma.

Međutim, potpomognuto samoubistvo se smatra nezakonitim ako je motivacija za pomaganje nastala iz sebičnih razloga – na primjer, ako onaj ko pomaže u smrti nasljeđuje imovinu od bolesnika, ili ako ne želi više da se brine o bolesnoj osobi. Oko 1.5% smrtnih slučajeva u Švajcarskoj je rezultat potpomognutog samoubistva.

 1. Holandija

Eutanazija i potpomognuto samoubistvo su legalni u Holandiji u slučajevima kada su je bolesna osoba u nepodnošljivim bolovima ili ne postoji vjerovatnoća da se stanje popravi. U oktobru 2020. godine, holandska vlada je odobrila planove za omogućavanje eutanazije za smrtno bolesnu djecu uzrasta od 1 do 12 godina.

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da će ovaj zakon spriječiti da neka djeca “pate beznadežno i nepodnošljivo” prenosi BBC.

Za osobe mlađe od 16 godina je potrebna saglasnost roditelja. Prije nego što se dobije odobrenje za pomoć u umiranju postoje različite provjere koje se moraju preduzeti. Ljekari koji razmišljaju o davanju dozvole za asistirano umiranje se moraju konsultovati sa najmanje još jednim nezavisnim ljekarom kako bi potvrdili da pacijent ispunjava neophodne kriterijume.

 1. Španija

U Španiji je 2021. godine omogućeno da se u nekim okolnostima okonča sopstveni život. Zakon dozvoljava odraslima sa “ozbiljnim i neizlječivim” bolestima koje izazivaju “nepodnošljivu patnju” da odluče samostalno o okončanju svog života, prenosi BBC.

Punoljetna osoba mora biti španski državljanin i “potpuno svjestan i svjesna” kada podnose zahtjev. Prije donošenja zakona, pomaganje nekome da umre u Španiji je bilo kažnjivo sa do deset godina.

 1. Belgija

Belgija dozvoljava eutanaziju i asistirano samoubistvo za one sa nepodnošljivim bolovima i bez izgleda za poboljšanje. Belgija nema starosno ograničenje za djecu, ali ona moraju da imaju terminalnu bolest da bi ispunili kriterijume za odobrenje.

 1. Luksemburg

Potpomognuto samoubistvo i eutanazija su legalni u Luksemburgu za odrasle. Pacijenti moraju imati neizlječivo stanje sa stalnom, nepodnošljivom psihičkom ili fizičkom patnjom bez izgleda za poboljšanje.

 1. Kanada

U Kanadi zakon o asistiranom umiranju dozvoljava odraslima sa ozbiljnom i neizlječivom “bolešću ili invalidnošću” u poodmaklom stadijumu da zatraže medicinsku pomoć kod umiranja – čak i ako ne pate od terminalne bolesti, piše The Times.

Ranije je eutanazija i potpomognuto samoubistvo bilo dozvoljeno za odrasle koji pate od “teških i nepopravljivih stanja” čija je smrt “razumno predvidljiva”. Smrtni slučajevi uz medicinsku pomoć čine 1.9 posto svih smrtnih slučajeva u Kanadi, izvještava BBC.

 1. Kolumbija

Kolumbija je prva latinoamerička država koja je dekriminalizovala eutanaziju 1997. godine, a prva takva smrt se dogodila 2015. godine. Trenutno zakon o eutanaziji ili potpomognutom samoubistvu dozvoljava okončanje života neterminalnih slučajeva “pod uslovom da je pacijent u intenzivnoj fizičkoj ili psihičkoj patnji, koja je rezultat tjelesnih povreda ili ozbiljne i neizlječive bolesti”, navodi se u saopštenju The Timesa.

 1. Australija

U Zapadnoj i Južnoj Australiji, Tasmaniji, Viktoriji i Kvinslendu je dozvoljeno dobrovoljno umiranje. Ovaj zakon je ograničen na ljude sa uznapredovalim i progresivnim stanjem koje uzrokuje nepodnošljivu patnju i za koje se predviđa da imaju manje od godinu dana života,  izvještava The Guardian.

 1. Amerika

U Oregonu, Vašingtonu, Vermontu, Kaliforniji, Koloradu, Havajima, Nju Džersiju, Mejnu, Montani i Novom Meksiku je dozvoljeno samoubistvo uz pomoć ljekara za smrtno bolesne pacijente.

Ljekari mogu da prepišu pacijentima recept za “fatalne” lijekove, ali zdravstveni radnik mora biti prisutan kada se oni daju.

 1. Francuska

U Francuskoj je dozvoljena palijativna sedacija, u kojoj neko može tražiti da bude duboko sedatiran dok ne umre, ali asistirano umiranje nije. Ove godine je odbijen prijedlog da se legalizuje asistirano umiranje za osobe sa neizlječivim bolestima.

Ni predsjednik Emmanuel Macron ni njegova vlada nisu učestvovali u debati, iako je Macron izjavio 2017. godine: “Ja lično želim da izaberem kraj svog života”, izvjestio je France 24.

 1. Novi Zeland

U oktobru 2020. godine u Novom Zelandu je legalizovana eutanazija. Zakonom je dozvoljeno da smrtno bolesne osobe sa manje od 6 mjeseci života imaju priliku da odaberu asistirano umiranje ukoliko je prethodno odobreno od dva nezavisna doktora.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije