AktivizamDogađajiKulturanajnovijeRadoznala Lola

Mostar: Nastavlja se Coca-Colin projekat Od izvora do mora u BiH

Mostar, 20.06.2022. –  Coca-Cola u Bosni i Hercegovini nastavlja realizaciju projekta Od izvora do mora.

Redakcija

Ovogodišnjih pet novih akcija čišćenja uključuje volontere iz nevladinih organizacija, institucija i partnera u zemlji.

Prošle godine, više od 500 volontera uključilo se u akcije održane u sedam gradova i opština. U podršku projektu se uključilo 15 organizacija i institucija, te brojni mediji kako bi uticali na svijest o važnosti pravilnog i odgovornog odlaganja otpada i brige za okoliš.

Realizacija ovogodišnjeg projekta počela je akcijom prikupljanja ambalažnog otpada u Sarajevu, potom u Banjaluci a nastavlja se akcijom u Mostaru:

21.06. (u utorak), sa početkom u 9 sati,

u kampusu Univerziteta Džemal Bijedić.

Nakon akcije u Mostaru, dvije preostale akcije prikupljanja ambalažnog i drugog otpada u okviru projekta Od izvora do mora u 2022. će biti organizovane u Zenici (24.6.) i na Igmanu (29.6.).

Projekat Od izvora do mora  je projekat koji je dio globalnog plana Svijet bez otpada kojim želimo direktno doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš i ponuditi rješenja za izazove povezane s ambalažom. Kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja Coca-Cola ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš.

Projekat je prvi put pokrenut u Hrvatskoj 2018. godine, a po drugi put se realizira i u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti projekta su fokusirane na akcije čišćenja, naročito područja uz vode — rijeke i jezera od ambalažnog otpada.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini osigurala je uputstva i opremu potrebnu za prikupljanje otpada – rukavice, vrećice za smeće, a akcijama u lokalnim zajednicama upravlja partnerska organizacija UG Ruke, te druge lokalne nevladine organizacije okupljene oko iste misije – svijeta bez otpada.

Partner projekta je Konzum BiH, dok projekat podržavaju kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će se pobrinuti za odvoz prikupljenog otpada.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije