AktivizamLjudiMjestanajnovijePojavePorodica

Sonja Davidović: Više od 300 roditelja u Republici Srpskoj ne plaća alimentaciju

Naša Jelena razgovarala je sa Sonjom Davidović, ministricom porodice, omladina i sporta o temi koja je u prethodnih mjesec dana uzdrmala javnost Republike Srpske. Alimentacioni fond, oduzimanje putnih isprava, kako će se fond finansirati, koliko porodica je trenutno koje ne primaju alimentaciju – i mnoge druge teme bile su povod za ovaj razgovor.

Jelena Računica Šatara

Zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske (Alimentacioni fond) prvi put jasno definiše pravo na privremeno izdržavanje i korisnike ovog prava, isplatu i povrat iznosa privremenog izdržavanja.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske jeste potreba za unapređenjem položaja djece, kojima je potrebna podrška Republike da ostvare zakonsko pravo na izdržavanje, a o ovom, izuzetno značajnom aktu, raspravljali su i narodni poslanici i uputili ga u javnu raspravu.

Korisnici Alimentacionog fonda bila bi djeca starosnog doba do 18 godina, odnosno do završetka srednjeg obrazovanja.
Pravo na privremeno izdržavanje od strane Fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja, na osnovu izvršne isprave, ne izvršava ili djelimično izvršava obavezu izdržavanja, na način da nisu plaćena tri mjesečna obročna davanja i više mjesečnih obročnih davanja izdržavanja u posljednjih 12 mjeseci uzastopno ili sa prekidima, računajući od dana kada je pokrenut izvršni postupak.

Do potpunog namirenja potraživanja od obveznika izdržavanja, obvezniku izdržavanja će se odbiti izdavanje putne isprave, odnosno putna isprava će se oduzeti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava.

Republika Srpska je među prvima u regionu koja donosi ovakav zakon, koliko je on važan?

Zakon je izuzetno važan u smislu podrške institucija prvenstveno djeci, kada je riječ o ostvarivanju njihovog zakonskog prava na izdržavanje, a potom i roditeljima s kojima djeca žive nakon razvoda.

O ovom zakonskom rješenju se dugo razgovaralo, ali je sad učinjen presudni korak i upućen je u proceduru. Želja nam je da ovim zakonom jasno poručimo roditeljima da obaveza koja je određena izvršnom sudskom odlukom jeste obaveza prema djetetu a ne prema bivšem supružniku.

Riječ je o izuzetno značajnom sistemskom zakonu kojim Republika Srpska jasno pokazuje da je spremna da zaštiti djecu i obezbijedi im ostvarenje njihovih zakonskih prava i vjerujemo da će Zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske uvesti red u ovu oblast, djelovati preventivno i osvijestiti nesavjesne roditelje na ispunjavanje obaveza prema djeci.

Ukoliko se zakon usvoji, kad bi mogao stupiti na snagu i kad bi se moglo početi sa implementacijom istog?

Nacrtom zakona je predviđeno da zakon stupi na snagu 1.1.2023.godine. Očekuje nas još javna rasprava a potom i usvajanje zakona u formi prijedloga, a s obzirom na dosadašnju dinamiku, to nas očekuje u prvom kvartalu naredne godine.  Moram naglasiti da osnivanje novog Fonda, sa posebnom namjenom, po ovom osjetljivom društvenom pitanju, jasno pokazuje opredjeljenje institucija da se uhvate u koštac sa nesavjesnim zakonskim dužnicima, kada je u pitanju izdržavanje djece.

Građane bi sigurno zanimalo i na koji način će se finansirati alimentacioni fond za prinudnu naplatu?

Osnovni razlog i cilj donošenja ovog zakona je podrška Republike djeci čiji obveznici – dužnici obaveze izdržavanja ne plaćaju, neredovno plaćaju ili djelimično plaćaju izdržavanje utvrđeno izvršnom sudskom odlukom, a ovaj cilj se ostvaruje osnivanjem Fonda i ovlašćenjem Fonda da vrši isplatu privremenog izdržavanja, nakon čega stupa u pravni položaj povjerioca dužnika izdržavanja.

To znači da će se iz Alimentacionog fonda pružiti zaštita djeci na način isplate iznosa izdržavanja u visini i iznosu utvrđenom izvršnom sudskom odlukom, a zatim će se Fond regresno namiriti od nesavjesnog roditelja koji svoju zakonsku obavezu ne izvršava.

Inicijalna sredstva za početak rada Alimentacionog fonda su procijenjena na ukupno 1.250.000 KM i ona će biti obezbijeđena u Budžetu Republike Srpske, a račun Fonda će se puniti regresno namirenim potraživanjima od roditelja – obveznika izdržavanja umjesto kojeg je Fond izvršio isplatu.

Da li Ministartvo porodice omladine i sporta ima podatak koliki je procent roditelja u RS koji ne plaćaju alimentaciju?

Prema podacima iz 2020. godine oko 300 porodica uskraćeno je za ovo pravo, ali ponoviću da je prvenstveni cilj ovog zakona da bude pružena podrška djeci kada je riječ o ostvarenju njihovih prava, a ne da utvrdimo broj roditelja koji ne izvršavaju svoje obaveze. Bili bismo najsretniji da nema potrebe za osnivanjem Fonda.

Da li je dosad postojao neki način kazne ili prinudne naplate?

Obaveza svakog roditelja, zakonska, a i moralna, jeste da se brine i izdržava svoju djecu.

Nažalost, izigravanje pravnog sistema Republike Srpske i svih važećih normi koje uređuju oblast zaštite prava djeteta, uključujući i one kojim se uređuje kažnjavanje nesavjesnih roditelja – obveznika izdržavanja i prinudno izvršenje sudskih odluka kojima se utvrđuje obaveza izdržavanja, dostigle su tolike razmjere da smo morali posegnuti za ovim, potpuno novim zakonskim rješenjem, kojim, nadam se, stajemo ukraj svim nesavjesnim roditeljima koji izbjegavaju utvrđenu obavezu plaćanja alimentacije, kako to u svakodnevnom govoru najčešće kao obavezu nazivamo.

Nacrtom ovog zakona je propisano da će se, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava u BiH, odbiti zahtjev za izdavanje pasoša, odnosno, da će se putna isprava oduzeti sve do potpunog namirenja dugovanog iznosa Fondu na ime isplaćenog privremenog izdržavanja.

Takođe, propisano je i da se rješenje direktora Fonda kojim se priznaje pravo na privremeno izdržavanje dostavlja nadležnom javnom tužilaštvu budući da je obveznik koji ne daje izdržavanje za lice za koje je po zakonu dužan da izdržava i krivično odgovran prema odredbama važećeg Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je zaprijećena kazna u rasponu od novčane pa do 3 godine zatvora.

S obzirom da će se o ovom zakonu održati i javna rasprava, očekujem sugestije i prijedloge koji će doprinijeti da još boljim i preciznijim normama Prijedloga ovog zakona u skoroj budućnosti prekinemo neodgovorno ponašanje roditelja koji izbjegavaju svoju zakonsku i izvršnom sudskom odlukom utvrđenu obavezu i olakšamo djeci Republike Srpske da se izbore sa svojim problemo i izbjegavanju obaveze izdržavanja od strane jednog od bivših supružnika.

S obzirom na to da stručnjaci tvrde kako je Porodični zakon RS sjajno napisan, ali da često ima problema u provođenju istog, vjerujete li da će sa ovim Nacrtom, ukoliko bude osvojen, biti drugačije i šta treba da se promjeni da kako bi ta sjajno napisana teorija funkcionisala i u praksi?

S obzirom na to da sam po struci pravnik, uvijek zagovaram da je zakonske propise potrebno dosljedno primjenjivati i smatram da onda ne bi bilo problema. Dešava se da zakoni budu odlično napisani, ali da se pojedine odredbe u praksi ne mogu primjeniti na način kako je to predviđeno, pa se tada pristupa izmjenama zakona, kako bi se zakon prilagodio i bio u potpunosti primjenjiv. Sve se oko nas mijenja, svijet napreduje svakodnevno i potrebno je da zakonski propisi prate tu dinamiku promjena.

Smatram da imamo dobre zakone kada je riječ o ovoj oblasti i da se institucije trude da pravovremeno reaguju na probleme koji se dešavaju.

S obzirom da je Lola magazin, magazin koji ne poštuje neke stroge forme ne možemo, a da vas ne pitamo koliko je teško danas ženama u politici i sa kojim izazovima se najčešće moraju nositi?

Izazovi s kojima se suočavate kada se odlučite da se bavite politikom su izuzetno veliki i ne bih to dovodila u vezu sa polom, možda više sa ličnošću. Često kažem da je politika izabrala mene, a ne ja nju ali sam joj pristupila krajnje odgovorno, kao i svakom poslu koji sam radila.

Iskustvo koje sam stekla je neprocjenjivo, prvenstveno životno. Smatram da je ženama možda teže, u bilo kojoj oblasti kojom se bave, jer su više pod lupom javnosti. Više se analiziraju postupci, izjave, aktivnosti u odnosu na kolege muškarce. Ipak, moram reći da se nikad nisam osjetila podcijenjenom zato što sam žena.

Sa izazovima se svaki čovjek suočava, na način koji smatra ispravnim, ali smatram da je jako važno da ste iskreni, da vjerujete u ono što radite i da svoj posao radite najbolje što možete. Važno je i da radite na sebi, nadograđujete svoja znanja i onda uspjeh neće izostati.

Važno je i da vjerujete u sebe, jer će se dešavati da javnost ili vaši nadređeni preispituju vaše sposobnosti, da vas testiraju na razne načine u želji da provjere možete li obavljati svoj posao kako treba. Međutim, ako postoji sve ovo što sam spomenula onda ste spremni da savladate sve izazove.

Da li je odnos prema ženama u politici drugačiji nego što je bio prije desetak godina i kako?

Prije desetak godina se nisam bavila politikom, pa ne bih mogla da poredim odnos na taj način. U posljednjih nekoliko godina sam upoznala i sarađivala sa sjajnim ženama u politici koje su se izborile za veći broj žena u politici, za njihovo značajnije učešće u odlučivanju o životno važnim stvarima za sve građane.

Jesu li, po vama, bolji političari muškarci ili žene i zašto?

Mislim da je suštinska razlika između žena i muškaraca u politici, ali i u bilo kom drugom poslu, u pristupu poslu. Žene uvijek i u svakom vremenu, bez obzira na profesiju, očekuju i „redovne“ obaveze u kući, porodica, djeca i vjerujem da je zato pristup poslu drugačiji.

Ženama je u prirodi da svemu pristupaju kao porodici, da slože prioritete, da organizuju posao ne poseban način, da kolektiv funkcioniše kao zajednica, da saslušaju, da pomognu….Muškarci možda imaju veću distancu u smislu da se zna na koji način stvari funkcionišu i da je odnos strogo poslovan, ali opet svako pravilo ima izuzetke.
Najbolji su oni koji ostvaruju dobre rezultate u poslu kojim se bave i koji su, prije svega, dobri ljudi, bez obzira na to da li su muškarci ili žene.

Nećemo vas pitati kako usklađujete porodicu i karijeru, jer to niko nikad nije pitao nijednog muškarca, ali ćemo vas pitati da sa našim čitateljkama podijelite ko je Sonja Davidović kad nije Ministarka porodice omladine i sporta?

Sonja Davidović je prvenstveno majka jedne predivne djevojčice, a potom i supruga, ćerka, prijateljica…. Imam uzak krug prijatelja s kojima se iskreno smijem, radujem njihovim uspjesima, s kojima dijelim i radosti i tuge. Po prirodi sam vesela osoba, sa pozitivnim stavovima u životu.

Najsrećnija sam i najopuštenija u krugu porodice i svaki dan proveden sa mojom ćerkom mi je dragocjen, kao i svakoj majci sigurno. Djeca nas oplemenjuju, bude ono najbolje u nama i naljute nas, svakako, ali svakako izazivaju emocije i uče nas šta je najvažnije i najdragocjenije u životu.

Na šta ste, u toku svoje karijere, najviše ponosni?

Najponosnija sam što nisam nikad odustala od sebe, od iskrenosti i ljudskosti, ma kako da su bile teške okolnosti u kojima sam se nalazila. Funkcija ministra je svakako najodgovornija koju sam obavljala i ponosna sam i na činjenicu da sam dobila priliku da odgovorim tom izazovu.

Ipak, za mene je najvažnije da sam ostala dosljedna sebi i da mogu svakog od svojih saradnika da pogledam u oči jer sam se iskreno trudila da prema svima budem čovjek. Funkcija bude i prođe, ali je na kraju jedino važno jeste li čovjek ili niste. Bar ja tako gledam na stvari.

I za kraj, šta biste poručili mladim ženama koje žele da se bave politikom?

Mislim da je kroz sve o čemu smo razgovarale jasno šta bih poručila svim mladim ljudima. Budite iskreni, odgovorni, posvećeni, radite na sebi neprekidno i uvijek budite ljudi, nagrada za takav pristup životu i poslu sigurno neće izostati.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije