LjudinajnovijeNaslovna vijestPraktična LolaRadoznala LolaŽivot

Sanacija područnih škola vraća nadu da je opstanak na selima zaista moguć

Iako bi trebalo da djeca iz grada i ona sa sela imaju potpuno jednake uslove za odrastanje i školovanje, to u praksi nije uvijek tako i svjedoci smo toga da se u škole u gradu uvijek ulaže bar malo više.

Lola Magazin

Upravo to je, za vrijeme mandata koji je na isteku pokušalo promijeniti Ministarstvo prosvjete i kulture na čelu sa ministricom Natalijom Trivić tako što je za obnovu 24 područne škole izdvojilo dva miliona maraka.

Jedna od škola koja je bila dio ovog programa i koja je početkom ove godine dobila posve novo ruho, a samim tim i srećnije učenike i njihove nastavnike je i Osnovna škola Vuk Karadžić iz Amajlija pored Bijeljine, a o tome šta obnova škole znači za njih i njihovu zajednicu sa nama je podijelio direktor škole, Predrag Račanović.

Da li su djeca na selu, do sada, na neki način bila zapostavljena kad je u pitanju obrazovanje?

Naše zakonodavstvo po tom pitanju je sasvim jasno, a to je da sva djeca treba da imaju  jednaka prava i jednake mogućnosti tokom osnovnog vaspitanja i obrazovanja.

U tom smislu škole zajedno sa resornim Ministarstvom i jedinicama lokalne samouprave  ulažu maksimalne napore da to tako i bude.  Međutim pod uticajem različitih okolnosti, kao i same činjenice da broj djece u ruralnim područjima konstatno opada,  dovodi do toga  da su na neki način djeca koja nastavu pohađaju u seoskim sredinama zapostavljena, odnosno  rekao bih da imaju   nepovoljnije uslove u pogledu prostornih kapaciteta. Ali, jasno je da to nije opredjeljenje onih koji o tome odlučuju, nego, jednostavno, takav slijed događaja  sam po sebi se nametne. Naravno,  opredjeljenje svih nas koji učestvujemo u sistemu obrazovanja je da omogućimo optimalne  uslove svim učenicima, bez obzira da li oni nastavu pohađaju u gradskim ili u seoskim sredinama.

Koliko se razlikuju uslovi u kojima se obrazuju djeca u gradovima i djeca na selu i šta mislite zašto je to tako?

Takva razlika se uglavnom ogleda u činjenici da se u većinu seoskih škola do sada slabo ulagalo po pitanju  sanacije  školskih  objekata, te nabavke opreme za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa, a razlog zašto je to  tako, po mom mišljenju,  leži u  velikom broju što opravdanih, što neopravdanih okolnosti, koje se mogu  definisati kao  zapostavljanje  potrebe ulaganja u seoske sredine, kao i činjenice kao što sam već naveo da se u seoskim sredinama konstatno smanjuje broje djece, što sigurno ima za posljedicu i razmišljanje nadležnih u smislu nekih kapitalnih ulaganja u  takve sredine.

Šta djeci na selu najviše nedostaje kad su u pitanju uslovi za rad?

Naravno, na prvom mjestu su prostorni uslovi, u smislu činjenice da je većina  objekata izgrađena  u davnoj prošlosti , tako da im  je potrebna kompletna  rekonstrukcija i sanacija, kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za rad.

Ministartvo prosvjete i kulture na čelu sa Natalijom Trivić je izdvojilo značajna sredstva kako bi obnovilo školu u kojoj ste direktor, a koja broji 60 učenika. Na koji način će ova obnova unaprijediti školovanje mališana i šta Amajlijama kao zajednici znači što škola Vuk Karadžić jedna od 24 škole koje se nalaze u programu Ministarstva vrijednom 2 miliona maraka?

Želim ovu priliku da iskoristim,  da se zahvalim Ministarstvu prosvjete i kulture, na čelu sa ministricom  Natalijom Trivić, na izdvajanju  značajnih  sredstava za sanaciju naše područne škole u Amajlijama, koja je bila u katastrofalnom stanju. Uzimajući u obzir činjenicu da u  ovaj objekat decenijama  nije bilo značajnijih ulaganja , sasvim je sigurno da od početka nove školske godine učenici  i nastavnici u našoj područnoj školi u Amajlijama imaju mnogo bolje uslove za realizaciju vaspitno – obrazovnog procesa. Ulaganje u školu u Amajlijama,  stanovnicima Amajlija  vraća vjeru u bolje sutra i nadu da je opstanak na selu ipak moguć.

Da li ste nailazili na razumijevanje od strane ministrice Natalije Trivić kad su u pitanju problemi sa kojima se, u svom radu, susrećete? Koliko vam je značila njena pomoć?

Naravno, teško je, a ne istaći poseban senzibilitet koji ispoljava ministrica Trivić  po pitanju svih problema sa kojima smo se susretali u dosadašnjem radu. Jasno je  da podrška  od rukovodstva  krovne institucije po pitanju svakodnevih problema sa kojima se susrećete,  izuzetno znači u svakom smislu te riječi, te vam daje dodatnu energiju da se uhvatite u koštac sa svakodnevnim izazovima  prilikom organizacije veoma zahtjevnog procesa vaspitanja Iiobrazovanja.

Šta je konkretno urađeno na školi i kako su đaci, ali i njihovi nastavnici reagovali kada su prvog septembra ušli u obnovljene učionice?

Mi smo tokom školskog raspusta,  pomoću obezbjeđenih sredstava,  na objektu  izvršili kompletnu  zamjenu vanjske stolarije. Urađena je i kompletna  toplotna izolacija objekta.  Na krovnoj konstruukciji  zamijenjen je  kompletan crijep, prilikom čega je urađena i nivelacija krovne konstrukcije i zamjena dotrajale letve. Takođe su urađeni i svi limarski radovi, a u unutrašnjosti objekta izvršena je sanacija svih zidova u učeničkim učionicama, te zamjena unutrašnje stolarije na učionicama i učeničkim toaletima,  tako da su sada obezbijeđeni uslovi za prijatan boravak učenika i nastavnika u školskim poristorijama.

Učenici i nastavnici naše područne škole sa oduševljenjem su dočekali prvi školski dan u novoj školskoj godini.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije