AktivizamDogađajiKulturaLjudiMjestanajnovijePojavePraktična Lola

Izložba „Novi talasi“

S ciljem afirmacije mladih bosanskohercegovačkih umjetnica i umjetnika, te podsticanja njihovog stvaralaštva, Pop Art Festival (PAF) raspisuje otvoreni poziv za dostavljanje radova koji će biti predstavljeni u okviru izložbe „Novi talasi“.

Redakcija

Ova izložba jedna je od 3 postavke koje će biti predstavljene u okviru ovogodišnjeg PAF-a, a bit će otvorena 23. septembra 2022. godine u Historijskom muzeju BiH.

Ovom postavkom želimo predstaviti autorice i autore do 35 godina starosti, koji u svojim umjetničkim praksama zauzimaju kritički i angažiran stav. Izložba „Novi talasi“ nastoji prikazati na koji način mlade umjetnice i umjetnici vide i reaguju na društveno-političku stvarnost.

Učestvovati se može sa najviše tri rada iz oblasti slikarstva, grafike, skulpture, instalacije, video arta, fotografije i performansa.

Prijave se vrše isključivo online, a autori/ce su obavezni/e elektronskom poštom na [email protected] dostaviti:

  • biografiju;
  • portfolio;
  • kontakt;
  • fotografije rada (JPG format);
  • specifikacije rada (dimenzije, tehniku, godinu nastanka);
  • eksplikaciju rada/artist statement (do 250 riječi)

Prijavljene radova će razmatrati umjetnički savjet koji čine Bojan Hadžihalilović, Claudia Zini i Elma Hodžić. Na otvorenju izložbe će stručni žiri proglasiti najbolji rad, a nagrađeni/a autor/ica dobija priliku za samostalnu izložbu u Galeriji savremenih umjetnosti Manifesto, te novčanu nagradu u iznosu od 1.000 KM.

Konkurs je otvoren od 25.07 do 10.08. Rezultati konkursa će biti objavljeni krajem mjeseca augusta na društvenim mrežama Udruženja Pogon, a odabrani/e umjetnici/e će biti obaviješteni putem emaila.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije