Oznaka: bajke,lik žene,patrijarhalno nasljeđe,strah od žena

Ženski likovi u bajkama – odraz patrijarhalnog nasljeđa i straha od žena

Bajke su vjekovima kroz usmeno prenošenje odražavale nade, strahove i moralna načela

19 min za čitanje