Oznaka: fotografije na društvenim mrežama

Koliko su naše fotografije na društvenim mrežama izgubile svaki smisao i ko danas više liči na sebe?

Mogu li najpopularnije društvene mreže vratiti autentičan izgled u virtualan svijet?

7 min za čitanje