Oznaka: „Lykos Balkan Metals“

Akcija kompanije Lykos Balkan Metals i JU Centra za Socijalni rad Čajniče

Podijeljeno još 50 paketa za socijalno ugrožene.

3 min za čitanje

Naša vrata ostaju otvorena za sve mještane Petrova i svako njihovo pitanje

Miloš Bošnjaković, generalni direktor „Lykos Balkan Metals“:

4 min za čitanje