Praktična Lola

Pogrešan obrazac koji ponavljamo iz generacije u generaciju: Kćerke obavljaju više kućanskih poslova

Odavno je poznato da su žene manje plaćene na poslu i da rade više kućnih poslova.

Prevela: Sonja Savić

Izvor: The New York Times

Foto: Oksana Kuzmina / Shutterstock.com

Ispostavilo se da se ovi obrasci formiraju rano u djetinjstvu.

Iako postoje neki (malobrojni) znakovi da se ovaj jaz smanjuje, raznovrsni podaci pokazuju da djevojčice i dalje provode više vremena radeći kućne zadatke u odnosu na dječake. Osim toga, za takve zadatke su manje plaćene zbog čega imaju manje džeparce.

Jedna nedavna analiza, na primjer, otkrila je da dječaci uzrasta od 15 do 19 godina u prosjeku obavljaju kućne poslove pola sata dnevno, dok je taj broj za djevojčice 45 minuta. Iako djevojčice provode nešto manje vremena obavljajući kućne poslove nego što su provodile prije 10 godina, to vrijeme se za dječake nije mijenjalo u značajnoj mjeri.

Preuzimanje više odgovornosti kod kuće je veliki razlog zašto su žene manje plaćene u odnosu na muškarce, te kaskaju za njima kada su u pitanju karijere, tvrde naučnici. Da bi se dostigla ravnopravnost biće ne samo potrebno da se djevojčice pripreme za rad koji se plaća, već i da se dječaci nauče da rade nešto što nije plaćeno.

Izvor: Yuganov Konstantin / Shutterstock.com

“Biti uključen u domaćinstvo od rane dobi jeste kako većina djece uči određene vještine”, kaže Sandra Hofert (Sandra Hofferth), sociolog na Maryland univerzitetu, koja je koautor ove nedavne analize i provela je svoju karijeru izučavajući kako djeca provode svoje vrijeme. “Progresivci su vjerovali da treniraju svoje dječake za veće učešće u kućanskim poslovima. Međutim, ne vidimo nikakve dokaze da se jaz u vremenu obavljanja kućnih poslova smanjio.”

Njeno istraživanje bazirano je na anketi u kojoj je u periodu od 2003. do 2014. godine učestvovalo 6.358 srednjoškolaca uzrasta od 15 do 19 godina. Kućanski poslovi su uključivali kuhanje, čišćenje, brigu o kućnim ljubimcima, brigu o dvorištu i kući, kao i održavanje automobila.

Istraživanje je pokazalo i razlike bazirane na nivou obrazovanja roditelja. Djeca fakultetski obrazovanih roditelja generalno provode manje vremena obavljajući kućanske poslove, ali razlika je gotovo isključivo između djevojaka. Kćerke fakultetski obrazovanih roditelja provode 25% manje vremena u odnosu na kćerke roditelja koji nemaju više od srednjoškolskog obrazovanja, ali i dalje provode u prosjeku 11 minuta više vremena u odnosu na sinove. Čini se da su obrazovani roditelji promijenili očekivanja kada su u pitanju njihove kćerke, ali ne i njihovi sinovi.

Dječaci takođe dobijaju više džeparca u odnosu na djevojčice, kako je pokazala nedavna analiza 10.000 porodica koje koriste BusyKid, aplikaciju za kućanske poslove. Dječaci koji koriste aplikaciju dobili su duplo više novca u odnosu na djevojčice – u prosjeku 13,80$ sedmično u poređenju sa 6,71$ koliko su dobile djevojčice.

Osim toga, vjerovatnije je da će dječaci dobiti novac za održavanje lične higijene (npr. tuširanje i pranje zuba), dok djevojčice novac dobijaju (najprije) za čišćenje kuće, pokazuje ova analiza.

Izvor: Sergey Novikov / Shutterstock.com

Ova razlika je prisutna širom svijeta, što je pokazalo istraživanje koje je provedeno u 16 država širom ekonomskog spektra. Osim toga, dolazi do razlike i u vrsti poslova – djevojke više obavljaju poslove unutar kuće (poput kuvanja, pranja veša i slično), dok dječaci obavljaju više vanjskih poslova (npr. košenje i odlaganje smeća). Ovo je problematično ako uzmemo u obzir činjenicu da ovakvi poslovi predstavljaju vježbu za odrasli život, kao i to da do sada iz generacije u generaciju nije dolazilo ni do kakve promjene na bolje.

Kako pokazuju neka istraživanja, ovo se sada mijenja jer je vrijeme utrošeno na kućanske poslove povećano kod dječaka, a smanjeno kod djevojčica, što prati istu promjenu kod odraslih osoba (iako je razlika i dalje duplo veća: žene utroše 2,2 sata dnevno, a muškarci 1,1 sat dnevno).

Ekonomski nezavisne mlade žene, muškarce koji ne obavljaju kućanske poslove mogu smatrati manje privlačnim partnerima, a, prema istraživanjima, način na koji su djeca odgojena određuje uloge koje će preuzeti kasnije u životu.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije