Ljudi s olovkamanajnovijeNaslovna vijest

Tanane riječi – Alisa Maličević: Raskusuravanje

Kad bih mogla
za tebe konvertibilni Musa
kupit ti mir
onaj što ga nisi imao
za života
da sad u berzahu
nisi u tami bizuhur
na mezaru da ti procvjeta krin .

Redakcija

Kad bih mogla
za tebe konvertibilni Ivo
kupit ti konak
u rodnoj kući
da ne konačiš
na drininoj ćupriji .

Kad bih mogla
za tebe konvertibilni Dizdare
kupit sve makove
kao krv crvene
pa njihovom bojom
progovorit sve one
spavače kamene
da zapjevamo
Mehmeda majka buđaše .

Kad bih mogla
za tebe konvertibilni Nikola
na Plivi oživjet mrtve mlinove
da samelju finog brašna
za hostije .

Kad bih mogla
za tebe konvertibilni Skendere
kupit pravi put
na koji si majci izaš’o
da sva djeca majkama
pravim putem izlaze .

Kad bih mogla
za tebe konvertibilni Branko
kupit svima ježeve kućice
kad im prođu magareće godine
da imaju rodni prag
mio i drag .

Kad bih mogla
za tebe konvertibilni Petre
kupit zamke za sve prave
štetočine pa ih u vrećama
izvest pred prave sudove
pa zabavljat jazavce .

Kad bih mogla
za sve vas konvertibilne
platit sebi pošteno
dok nisu počeli plaćati
sa mnom nepošteno .

 

Konkurs organizuje Lola magazin u saradnji sa Jaffa Napolitanke.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije