najnovijeNaslovna vijestŽivot

Šta zaista snažna žena želi od muškarca?

Neke žene kažu da su umorne, da su već obavile suviše toga u ovoj oblasti.

Ponizno nagoveštavam da su pokušavale da nauče muškarca koji nije želeo da uči.

Redakcija

instagram/ @dr_clarissa_pinkola_estes knjiga: Žene koje trče sa vukovima

Većina muškaraca želi da zna, želi da nauči. Kad ne samo zbog toga, već zato što je druga duša to zamolila. Videćete.

U mitovima, kao i u životu, nema sumnje da divlji muškarac traži svoju podzemnu nevestu. U keltskim pričama, postoje čuveni parovi divljih bogova koji se vole. Često žive ispod jezera i zaštitnici su podzemnog života i podzemnog sveta. U vavilonskom mitu, kedrobedra Inana doziva svog ljubavnika, Bika Orača: „Dođi da me pokriješ svojom divljinom.“

Slično tome, divlja žena nikog ne voli više od ravnopravnog partnera. Ipak, stalno iznova, možda od početka sveta, oni koji treba da budu njeni partneri nisu sasvim sigurni da shvataju njenu pravu prirodu. Šta žena zaista želi?

To je drevno pitanje, duševna zagonetka divlje i tajanstvene prirode koju sve žene poseduju. Mada veštica iz Čoserove priče „Žena iz Bata“ grakne da odgovor na to pitanje glasi da žene žele da upravljaju sopstvenim životima, što je neosporna činjenica, ipak postoji još jedna podjednako moćna istina koja takođe daje odgovor na ovo pitanje.

Svako ko je blizak ženi, zapravo je u prisustvu dve žene; spoljnog bića i unutrašnje criature, one koja živi u gornjem svetu i one koja živi u svetu koji se ne može lako videti. Spoljašnje biće živi na svetlu dana i lako ga je uočiti.

Ona je često pragmatična, kulturisana i veoma ljudska. Criatura, međutim, često putuje na površinu izdaleka, često se pojavljuje i brzo nestaje, ali ipak ostavlja za sobom osećanje; nešto iznenađujuće, originalno i znalačko.

Žena poseduje izuzetnu moć kad se dvostruki aspekti psihe svesno prepoznaju i posmatraju kao jedno; kad se drže zajedno, a ne odvojeno. Moć Dvoje je veoma snažna i nijedna strana dualnosti ne treba da bude zapostavljena. Moraju biti podjednako hranjene, jer zajedno donose neverovatnu moć…

Ako žena želi odgovarajućeg partnera, otkriće mu tajnu ženskog dvojstva. Pričaće mu o unutrašnjoj ženi, da ona, dodata samoj sebi, čini dvoje. Učiniće to tako što će naučiti svog partnera da joj postavi dva naizgled prosta pitanja zbog kojih će imati osećaj da je viđena, saslušana i upoznata.

Prvo pitanje glasi: „Šta želiš?“ Skoro svi spontano postavljaju neku verziju tog pitanja. Ali, postoji jedno bitnije pitanje, koje glasi: „Šta želi tvoje dublje sopstvo?“

Da bi bezbedno isplela odnos, žena će postaviti ista ta pitanja svom partneru. Kao žene, učimo da ispitamo obe strane svoje prirode i prirode drugih. Na osnovu informacija koje dobijemo sa obe strane, možemo jasno utvrditi šta se najviše vrednuje i kako da reagujemo u skladu s tim.

Kad se žena savetuje sa svojom dvostrukom prirodom, ona je u procesu traženja, ispitivanja, osluškivanja materijala koji je izvan svesti i stoga često zapanjujuć po sadržaju i procesu, a najčešće veoma vredan.

Da bi voleo ženu, partner mora voleti njenu neukroćenu prirodu. Ako žena prihvati partnera koji ne može ili ne želi da voli tu drugu stranu, svakako će biti nečega lišena i ostavljena da šepa unaokolo.

Zato muškarci, baš kao i žene, moraju imenovati svoju dvostruku prirodu. Najvredniji ljubavnik, najvredniji roditelj, najvredniji prijatelj, najvredniji „divlji čovek“, jeste onaj koji želi da uči. Oni koje učenje ne oduševljava, oni koje ne zanimaju nove ideje ili iskustva, ne mogu se razviti dalje od putokaza kraj kojeg se sada nalaze.

Ako postoji jedna sila koja hrani koren bola, to je odbijanje da se nastavi s učenjem.

Znamo da divlji muškarac traži svoju zemaljsku ženu.

Bilo da smo uplašeni ili ne, dozvoljavanje da nas uskomeša divlja duša drugog predstavlja čin najdublje ljubavi.

Preuzeto sa: instagram.com

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije