Ljudski odnosinajnovijeNaslovna vijestPorodicaŽivot

5 načina da se nosite sa lijenim partnerom

U posvećenim vezama, tokom vremena, ljudi imaju tendenciju da upadnu u određene uloge.

Prevela: Anja Delić Redakcija

psychologytoday.com

Ovo može dovesti do podjele rada koja nije uvijek ujednačena, što često dovodi do toga da jedan ili oba partnera nisu zadovoljni ulogama koje imaju.

Evo pet psiholoških savjeta za riješavanje problema ako mislite da je vaš partner lijen i prepušta vam previše zajedničkih zadataka.

  1. Podržite svog partnera u samostalnom donošenju odluka.

U vezama, jednoj osobi je često lakše odlučivati nego drugoj. Partner kojem je manje prijatno da odlučuje se često može pretjerano oslanjati na svog partnera da bi donio odluke koje imaju uticaj na oboje.

Ovaj problem se vremenom pogoršava. Kada manje samouvjerena osoba donese manje odluka koje utiču na oba partnera, ona postaje još manje samouvjerena u odlučivanju i sve manje donosi odluke.

Posmatrajte obrazac koji se dešava u vašoj vezi. Ukoliko vam se dešava da se vaš supružnik pri odlučivanju uvijek okreće ka vama sa pitanjem: “Šta misliš o…?” jer je nervozan zbog donošenja konačne odluke bez vašeg doprinosa, pokušajte reći: “Za mene nema vrijednost da li ćeš ti donijeti savršenu odluku. Za mene je vrijednost što ne moram da budem uključena u to.”

I, imajte na umu da drugi ljudi ne čitaju misli, pa ako vas nije briga kakva će odluka biti donijeta, budite eksplicitni u vezi sa tim i često podsjećajte!

  1. Odustanite od svojih “treba” i pretpostavki o tome kako se problem lijenosti vašeg partnera treba riješiti.

Često imamo sakrivene pretpostave o tome kako će problemi u našim životima biti riješeni. Ovaj princip se primjenjuje na naše lične probleme i probleme u odnosima. Na primjer, možda mislite da će vaš problem biti riješen ubijeđivanjem vašeg partnera da bi trebalo da prepozna vaše trenutne uloge kao nepravedne i da se treba osjećati motivisanim da ispravi tu nepravednost.

Ili, vaša pretpostavka može biti da bi trebalo da žele da pokažu svoju ljubav prema vama čineći više da vam pomognu.

Kada radikalno napustite svoje pretpostavke i “ono što bi trebalo” o tome kako će se problem riješiti, to vam omogućava da razmišljate mnogo kreativnije i šire o potencijalnim i zaobilaznim rješenjima. Ako, na primjer, postoji zadatak koji niko od vas ne želi da uradi, možda biste mogli da razmislite da unajmite nekog da ga uradi.

Možemo ili da živimo u svijetu potreba i ideala ili u svijetu stvarnosti i riješavanja problema.

  1. Tretirajte problem kao da zahtjeva kreativnost.

U posvećenim vezama, razumijevanje specifičnih snaga i slabosti jedni drugih omogućiće vam da pronađete kreativna rješenja. Ne postoje jedinstvena rješenja za sve ljude kako treba da upravljaju svojim životima i odnosima. Vaša najbolja rješenja za probleme u vezi biće vaša najneobičnija, najkreativnija rješenja koja ne bi odgovarala drugim parovima i njihovim vezama.

  1. Posmatrajte obrasce koji već funkcionišu i nadopunjujte ih.

Ako skinem čaršave i jastučnice sa kreveta i stavim ih u mašinu za veš, moj supružnik će ih oprati, okačiti da se suše i unijeti unutra i baciti na sofu. Da sam insistirala da ih moj supružnik skine sa kreveta, to se nikada ne bi dogodilo. Da nisam pokupila čaršave sa sofe i vratila ih na krevet, oni bi i dalje bili na sofi u ponoć.

Kada pronađete kooperativni sistem koji funkcioniše prilično dobro, eksperimentišite sa tim da li bi elementi iz njega funkcionisali za druge zadatke. Izvucite principe koji se mogu generalizovati da biste kreirali personalizovane sisteme. Na primjer, generalizujući princip bi bio da ako ja započnem zadatak, moj supružnik će ga preuzeti i uraditi neke korake.

Moraćete da odustanete od svega onog što mislite da bi trebalo i od vaših pretpostavki da bi ovaj pristup funkcionisao u stvarnosti. Takođe morate biti dobri u posmatranju obrazaca i izvlačenju principa i kreiranju personalizovanih sistema iz toga.

  1. Pomozite svom partneru da vidi određene zadatke kao izraz svojih snaga i vrijednosti.

Ljudi više vole da rade zadate kada vide ta djela kao izraz svojih snaga i vrijednosti. Na primjer, jedna od moji prednosti je redoslijed koraka u velikom zadatku i lako mi je da vidim logičan redoslijed kojim bi trebalo da idu. Prednosti mog partnera uključuju pažnju na detalje i veoma temeljno obavljanje zadataka.

Kada je riječ o vrijednostima, oboje cijenimo domaću hranu, što znači više suđa. Dakle, možemo pokušati da posmatramo više suđa kao izraz vrednovanja domaće hrane.

Nemojte gurati vrijednost koju vaš partner nema. Na primjer, ako su slijepi za nered i ne mare za “vizuelni spokoj”, to ih vjerovatno neće privući da odlože svoje stvari.

Ponovo se vraćamo na tačku broj 2 o odustajanju od onoga što bi trebalo. Možete misliti da bi vaš partner “trebao” da brine o neredu, ali ako nije, neće.

Povremeno ćete možda moći da pronađete alternativnu vrijednost koju možete iskoristiti. Na primjer, ako im je stalo do neefikasnosti, možete im pomoći da mentalno povežu čišćenje nereda kako bi smanjili izgubljeno vrijeme u potrazi za predmetima.

Ne postoje jedinstvena rješenja za poboljšanje odnosa ili uticaja na ponašanje drugih. Međutim, postoje opšti psihološki principi koje možete koristiti da otkrijete sopstvena kreativna rješenja koja funkcionišu za vas i vašu vezu.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije