Ljudski odnosinajnovijePorodicaŽivot

Jedna od najpotcijenjenijih sposobnosti: ući u kontakt s nekim i ostati i dalje povezan

Džej (32) je odrastao sa roditeljima koji su ga mnogo voljeli.

Prevela: Anja Čaušević Redakcija

instagram.com/ Dr. Nicole LePera

Brak njegovih roditelja bio je pun netrpeljivpsti i svađa, ali oni su uvijek ostajali zajedno zarad svoje djece.

Svaki put kada bi se konflikt pojavio, njegov otac bi postajo nedostupan. Njegova majka bi pokušala da izrazi svoja osjećanja, ali on bi joj se rugao i nazivao je drama queen (kraljica drame).

Ponekada bi je u potpunosti ignorisao, ponašao se kao da ona uopšte nije prisutna dok se ona trudila da razgovara s njim. On bi svoju pažnju prebaio na televizor, dajući joj do znanja da ne obraća ni malo pažnje na nju i ono što ona govori.

Džej je to sve posmatrao. Neslaganje bi se završavalo tako što bi njegov otac prestao da komunicira sa cijelom porodicom. Nekad bi to trajalo nekoliko sati, nekad danima, a kada bi se naročito naljutio – mjesecima.

Džej je u vezi sa Lenom već tri godine. Teško se nosi sa svojim emocijama i još uvijek ne zna kako da ih tumači, a podjednako se muči i kada su Lenine u pitanju. On je naučen da se isključi i disocira čim se konflikt pojavi, ignorišući kompletno postojanje druge osobe.

Prestravljen je ranjivosti i koristi se mehanizmima obrane kako bi se sačuvao.

Lena mu je naglasila da mora naučiti da se otvori i da komunicira sa njom. Ona revodno s njim razgovara o njegovom odrastanju i ponašanju njegovg oca u situacijama neslaganja.

„Sigurno je jednom dijetetu bilo strašno da neko koga voli i treba ignoriše njegovo postojanje.“ On sušta pogleda, a ona ga uzima za ruku i daje mu do znanja da i on nosi iste mehanizme. U njemu to budi ljutnju, porediti ga sa njegovim ocem snažan je okidač za Džejka.

Svjestan je da je to tačno.

Zbog toga je počeo da uči kako se komunicira u vezi. Kako da aktivno sluša. Kako da prevaziđe potrebu da se isključi ili brani. I kako da postavi prava pitanja pomoću kojih može da shvati Lenine emocije.

Lena primjećuje promjene. Džeju je i dalje teško, ali trudi se. Oboje se trude. Ona mu se zahvaljuje i daje mu do znanja da cijeni njegov trud.

Džej polako raste: on uči da sukob i povezanost mogu postojati u isto vrijeme.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije