Ljudski odnosinajnovijeNaslovna vijestPorodicaRadoznala LolaŽivot

Šta je majčinska trauma?

Majčinska trauma je bol žena koja se prenosi sa generacije na generaciju u patrijarhalnoj kulturi.

Prevela: Anja Delić Redakcija

instagram.com

Kada gledamo kroz istoriju, patrijarhalna kultura ne samo da je majčinstvo tretirala kao mandat za žene, već je učinila majčinstvo opresivnim, postavljajući nerazumne standarde, kao što su:

  1. Odrekni se ličnih ambicija da bi se brinula o porodici.
  2. Iscrpi se da bi izdržavala porodicu i podizala djecu.
  3. Budi primarna njegovateljica domaćinstva.
  4. Stalno služi drugima i tuđim potrebama, a da ne vodiš računa o svojim.
  5. Nosi se sa svim poteškoćama sa stopostotnom lakoćom sve vrijeme; imaj lijepo vaspitanu djecu; poštuj visoke standarde ljepote, imaj visok libido, uspješnu karijeru i stabilan brak.

Rezultat ovih ograničavajućih očekivanja i nadljudskih standarda su žene koje se odriču snova, potiskuju svoje želje i potrebe u korist ispunjavanja kulturnog ideala o tome šta bi ženskost trebala da bude.

Majčinska trauma postoji jer u ovom svijetu ne postoji bezbjedno mjesto za majke gdje mogu da procesuiraju svoj bijes zbog žrtava koje je društvo zahtijevalo od njih.

Za majke koje su toliko žrtvovale da bi imale djecu u našoj kulturi, zaista može biti teško da vide kako njihova kćerka prevazilazi ili nadrasta snove koje ste smatrali nekada mogućim za sebe. Možda postoji osjećaj da vam je neko dužan, ili da imate pravo na nešto, ili da je potrebno da vam djeca pokažu da cijene vaš trud, što se može pretvoriti u veoma suptilnu, ali moćnu manipulaciju.

Majke mogu nesvjesno da projektuju bijes prema svojoj djeci na suptilne načine.

Međutim, taj bijes zapravo nije zbog djece.

Bijes je zbog patrijarhalne kulture koja zahtjeva od žena da se potpuno žrtvuju i potpuno iscrpljuju kako bi rodile dijete.

Bavljenje ovim nesvjesnim i lažnim vjerovanjima o majčinstvu je u samoj srži iscijeljenja od majčinske traume i pomoći će vam da unaprijedite svaku oblast vašeg života.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije